Богино хугацааны эргэлтийн зээл

Бизнес эрхлэгч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр Монгол Улсын Засгийн газар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас хэрэгжүүлж буй ажлуудын нэг болох Финтекээр богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн дэмжлэгийг хэрхэн олгох тухай
Богино хугацааны эргэлтийн зээл

Дээрх арга хэмжээний хамрах хүрээ нь:

Улаанбаатар
Дархан

Богино хугацааны эргэлтийн зээл авах дараалал

Богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн дэмжлэгийг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа туршлага бүхий ЭнтКредит Инвестмент Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагын EntCreditMN аппликейшнаар дамжуулан олгоно
Богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн зээл авч болох EntCreditMN аппликейшнд бүртгүүлэх заавар
shape_3.png

Боломжоо ухаалгаар гэрэлтүүл

Та зээлээ хугацаандаа төлөх бүрт зээлжих эрх нэмэгдэнэ

 

Facebook пост

Аппликейшн татах