Боломжоо ухаалгаар гэрэлтүүл

АВТОМАШИН БАРЬЦААЛСАН ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ

Зээлийн хүү

2.9%-3.9%

Зээлийн хугацаа

24 сар хүртэл

Зээлийн хэмжээ

300 сая төгрөг хүртэл

БОЛОМЖОО УХААЛГААР ГЭРЭЛТҮҮЛ

БҮРДҮҮЛЭХ
МАТЕРИАЛ

  • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
  • Монгол банканд ангилал буурсан зээлийн түүхгүй байх