Боломжоо ухаалгаар гэрэлтүүл

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэл хүлээлгэгчийн хөрөнгийг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс мөнгөн хөрөнгийг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг хэлнэ.

Итгэлцлийн үйлчилгээний давуу талууд

Инфляцад өртөхгүй байх эрсдлээс хамгаална. 

ХОЛБОО БАРИХ

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн төвийн бүс, Дунд гол гудамж, 106 р байр Монгол 99 төв 12 давхар 1203 тоот

 

Итгэлцлийн үйлчилгээ хариуцсан менежер:

8050-0550, 8008-6096,  9905-0676