Боломжоо ухаалгаар гэрэлтүүл

Бидний тухай

Энт кредит Инвестмент ББСБ нь 2013 оноос уламжлалт зээлийн багцаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 2021 оноос Финтек зээлийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэн Монгол улсын 21 аймаг 330 сум, 1568 багийн хаанаас ч цахимаар гэрээ байгуулах боломжтой болсон. СЗХ-с олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу Зээл болон Итгэлцлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хэтийн зорилго

"ЭНТ КРЕДИТ ИНВЕСТМЕНТ" ХХК-ийн хэтийн зорилго нь жижиг, дунд, бичил бизнес өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг санхүүгээр дэмжиж тэдгээрийн хэрэгцээг нь хангахад чиглэгдсэн санхүүгийн тогтвортой үйл ажиллагаатай, зах зээлд өөрийн байр суурийг баттай эзэлсэн санхүүгийн зуучлагч байгууллага болоход оршино.