Боломжоо ухаалгаар гэрэлтүүл

Бидний тухай

Энт кредит Инвестмент ББСБ нь 2013 оноос уламжлалт зээлийн багцаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 2021 оноос Финтек зээлийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэн Монгол улсын 21 аймаг 330 сум, 1568 багийн хаанаас ч цахимаар гэрээ байгуулах боломжтой болсон. СЗХ-с олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу Зээл болон Итгэлцлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.